Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra respublikanın bütün dövlət təsisatlarının yenidən təşkili zamanı SSRİ Pensiya Fondunun Azərbaycan şöbəsi də Azərbaycan Respublikasının Pensiya Fonduna çevrildi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 sentyabr 1992-ci il tarixli fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Pensiya Fondu və Azərbaycan Respublikasının Sosial Sığorta Fondunun bazasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yaradıldı.

    Müstəqil Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizdə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra sığorta-pensiya sisteminin qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun yenidən qurulması sosial siyasətin strateji istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirildi. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1997-ci il fevralın 18-də qəbul edilməsi  Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fəaliyyətini daha da genişləndirdi. 2001-ci ilin fevralın 27-də “Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildikdən sonra isə Fond dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçotu həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.

     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında dövlət pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 4 avqust 2003-cü il tarixli Fərmanı ilə pensiyaların və pensiyalara əlavə olunan müavinətlərin təyin olunması, maliyyələşdirilməsi və ödənişinə nəzarət üzrə funksiyalar, məcburi dövlət sosial sığortası və fərdi uçot sahəsində idarəetmə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilmişdir. Bununla da nəzərdə tutulan keyfiyyətcə yeni sığorta-pensiya orqanının fəaliyyəti təşkil olunmuşdur.

Ölkəmizdə vahid sığorta-pensiya sisteminin qurulması ilə əlaqədar ulu öndərin əsasını qoyduğu islahatlar bu gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 dekabr 2006-cı il tarixli müvafiq fərmanlarına əsasən hərbi qulluqçuların və xüsusi rütbəli şəxslərin Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vasitəsilə məcburi dövlət sosial sığortası ilə əhatə olunmasına və əmək pensiyaları ilə təminatına keçilmişdir.

     2006-cı il yanvarın 1-dən qüvvədə olan “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu keçmiş sovet prinsiplərinə əsaslanan pensiya sisteminin vətəndaşların fərdi hesablarında yığılan pensiya kapitalına əsaslanan pensiya sistemi ilə əvəz olunmasına səbəb oldu. Bütün bunların nəticəsi olaraq ölkəmizdə vahid prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərən və bütün işləyən əhalini əhatə edən, pensiyaların məbləğinin sistemə ödənilmiş sosial sığorta haqlarına bağlı olan, müasir çağırışlara cavab verən sığorta-pensiya sistemi yaranmışdır.

         Sosial müdafiə sistemində həyata keçirilən islahatlar muxtar respublikamızda da uğurla tətbiq edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 22 dekabr 2003-cü il tarixli Fərmanı ilə muxtar respublikada sığorta-pensiya sisteminin qurulmasını təmin etmək, pensiyaçıların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2 yanvar  2004-cü il tarixli Fərmanı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə” təsdiq edilmiş və  Fond  muxtar respublikada əmək pensiyalarının və müvinətlərin ödənişini, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının yığılmasını həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.

         Fəaliyyətə başladığı vaxtdan Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və onun yerli orqanları Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuş, qısa müddət ərzində Fondun Aparatı və onun yerli orqanları üçün müasir standartlara cavab verən, yüksək maddi-texniki baza ilə təchiz olunmuş inzibati binalar tikilib istifadyə verilmişdir. İdarəetmədə operativliyi təmin etmək məqsədilə lokal şəbəkələr mərkəzi informasiya sisteminə birləşdirilərək Fondun ümumi şəbəkəsi formalaşdırılmışdır. Fondun Aparatının inzibatı binasında lazımi avadanlıqlarla təchiz olunmuş arxivdə əvvəlki pensiya işləri mərkəzləşdirilmiş qaydada arxivləşdirilmiş, əhaliyə və sığortaedənlərə göstərilən xidmətlər müasirləşdirilərək bu sahədə elektron xidmətlərin tətbiqinə şərait yaranmışdır.

      Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili haqqında” 2011-ci il 15 iyul tarixli Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası məqsədilə Fondun internet səhifəsi yaradılmış, Elektron Hökumət Portalına və Fondun internet səhifəsinə inteqrə edilmiş 16 elektron xidmət  hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə təqdim olunmuşdur.

      Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu muxtar respublikada dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçotu həyata keçirir, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının məlumatları əsasında məcburi dövlət sosial sığortası sahəsində sığortaedənlərin və sığortaolunanların uçotunu aparır, habelə sığortaolunana dövlət sosial sığorta nömrəsi əsasında fərdi şəxsi hesab açır, məcburi dövlət sosial sığortası hesabına ödəmələrin, əmək pensiyalarının təyinatı və ödənişlərini həyata keçirir.

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial müdafiə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” 7 yanvar 2020-ci il tarixli Fərmanına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu publik hüquqi şəxsə çevrilmiş, Ali Məclis Sədrinin 9 oktyabr 2020-ci il tarixli Fərmanı ilə Fondun Nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilmişdir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət icbari şəxsi sığortası sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” 2021-ci il 24 may tarixli Fərmanına əsasən Ali Məclis deputatlarının, hakimlərin, hərbi qulluqçuların, hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası sahəsində uçotunun aparılması, sığorta haqlarının ödənilməsinə nəzarət, sığorta ödənişlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə verilməsi, sığorta ehtiyyatlarının yaradılması, artırılması və bu sahədə digər işlərin görülməsi 2022-ci il yanvarın 1-dən Fonda tapşırılmışdır.

Fondun inzibati binası Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 14A ünvanında yerləşir.

Əlaqə nömrəsi:      545-81-13

 

Fax: (036) 545-20-49 

 

Telefon: (036) 545-81-13

 

E-mail: dsmf@nakhchivan.az

 

Ünvan: AZ 7000, Naxçıvan şəhəri,

 

Heydər Əliyev prospekti, 14A    

 

 

 

 

           

 

Copyright © 2019. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu.

 

Dizayn və proqramlaşdırma Dövlət Sosial Müdafiə Fondu.

280072
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Ümumi
130
390
130
888
280072

Tarix: 03-10-2022